Kilka informacji o termoparze

Na ogół widywany jest termometr, który jest przeznaczony do pomiaru temperatury naszego ciała. Wyparł on dawny termometr rtęciowy, jako że jest o wiele bardziej dokładny i bezpieczny. Termometr działa na zasadzie zmiany rezystancji. Na identycznej zasadzie działa pt sto użytkowany w przemyśle, gdzie na ogół sporządza się pomiar i powietrza. Poza tym do mierzenia termopara służy także termoparą, która jest wykorzystywana w fabrykach i przewoźnictwie. Czujnik bądź wilgoci jest przydatny w wielu miejscach pracy: począwszy od meteorologii, produkcji, kończąc na sieciach wodociągowych. Jest to jedna z metod, wyróżniających się długotrwałą odpornością. Czujniki działają na zasadzie pomiaru oporności: rezystancja rośnie wraz z temperaturą. Charakteryzują się dużą precyzyjnością, dodatkowo niektóre czujniki są wytrzymałe na drgania i można też nabyć model przeznaczony do pracy w ciężkich sytuacjach, mają one podwyższoną wytrzymałość. Skala pomiaru zawiera się w liczbie od -50°C do +350°C. Stosuje się trzy rodzaje łączeń urządzenia: 2-przewodowe, 3-przewodowe i 4-przewodowe. Czujnik pt sto który wykorzystuje układ 2-przewodowy jest najprostszym pomiarem, a najbardziej dokładny pomiar otrzymujemy przez połączenie 4-przewodowe. Zależnie od potrzeby zastosowania wybiera się odpowiedni czujnik, biorąc pod uwagę jego parametry. Pomiary to głównie robione obliczenia: dokonujemy pomiaru temperatury na zewnątrz, w domu, gorączkę, temperaturę całego szeregu przyrządów, czy zjawisk.

solv
ith